Senaste nytt på Morningstar.se

Hållbarhetsbetyg

Idag lanserar vi en ny jämförelse av fonder, Morningstar Sustainability Rating, som visar hur väl de företag som fonden investerat i hanterar miljö, människor och ägarfrågor.
17 mars 2016 börjar Morningstar här på sajten visa en ny jämförelse av fonders innehav som är skapad för att spegla hur väl de företag som fonden har placerat sparkapitalet i hanterar sitt ansvar inom ESG (Environmental, Social, Governance). Jämförelsen med andra fonder i samma kategori heter Morningstar Sustainability Rating.

Alla artiklar om ”Hållbarhet” finns samlade under detta nyckelord (länk till höger).

Fler fonder har nu Norman-belopp

Bättre underlag gör att även alla fond-i-fond från och med idag har Norman-belopp, som ger bättre jämförbarhet av de långsiktiga kostnaderna.

Syftet med nyckeltalet ”Norman-belopp” är att jämföra kostnaden att spara i fonder under tio år. Tanken är att en summa i kronor är lättare att förstå än en årlig avgift i procent. Från och med idag rapporterar vi nyckeltalet för så gott som alla fonder som marknadsförs i Sverige.


När vi på Morningstar lanserade det nya nyckeltalet i maj 2012 så valde vi att inte rapportera våra resultat för fond-i-fond. Orsaken var att det då var stora brister i rapporteringen av de underliggande fondernas kostnader när fondbolagen rapporterade nyckeltalet TER för fond-i-fond. Men strax efter introducerades det nya EU-faktabladet KIID som innehåller nyckeltalet ”årlig avgift” med betydligt striktare regler för hanteringen av underliggande fonders avgifter.


En felkälla som dock finns kvar är att Morningstar inte har fullständig information om hur mycket resultatbaserade avgifter har kostat. Anledningen är att dessa inte ingår i ”årlig avgift” utan istället redovisas separat i KIID. I de fall då en fond-i-fond både har en egen resultatbaserad avgift och investerar i underliggande fonder med resultatbaserad avgift så blir det oklart om alla kostnader som belastar sparandet verkligen redovisas. Men detta problem gäller främst en liten grupp fond-i-fond som investerar i hedgefonder, medan merparten saknar resultatbaserade avgifter.


Tänk även på att Norman-beloppet är räknat före skatt och enbart baserat på de synliga kostnaderna i fonden, inte de andra kostnader som ofta belastar ett sparande på andra nivåer (köpavgifter, avtal om förvaltning av fondportföljen, försäkringsavgifter, fond-i-fond) eller de dolda transaktionskostnader som uppstår i fonden när den gör affärer (främst courtage, ”spread” och valutaväxling). Beräkningen tar inte heller hänsyn till speciella villkor som kan finnas, till exempel rabatter hos Pensionsmyndigheten.

Försäkringsfonder visas inte längre separat

Den separata sökningen av fonder som är valbara för olika fondförsäkringar har avslutats.

Under sommaren har Morningstar tagit bort den separata sökningen inom fondförsäkringsbolagens utbud av fonder. Orsaken är att det har visat sig omöjligt att få regelbundna uppdateringar från alla bolag när de ändrar sina utbud, vilket gjort att Morningstar inte har kunnat undvika att visa felaktiga fondutbud.


Nu hänvisar vi till fondförsäkringsbolagens egna hemsidor för information om vilka fonder som är valbara inom respektive försäkringslösning. Jämförelser med andra fonder är fortfarande möjligt genom att söka upp försäkringsfonden här på Morningstar och sedan jämföra den till exempel med övriga fonder i samma kategori.

Snabbare diagram

Jämför upp till 10 fonder och index i våra nya snabba diagram.

En helt ny typ av diagram finns nu på sidan ”Diagram” i fondfaktabladen (Quicktake) på Analys-delen av sajten. De gamla bestod av bilder som skapades på vår server, medan de nya skapas av ett Java-skript som laddas hem till din dator. Fördelen med att underliggande data laddas hem till din dator är att det sedan går mycket snabbare att lägga till jämförelser och att ändra tidsskalan.


Förut gick det att jämföra en fond med upp till 5 index eller andra fonder. I de nya diagrammen har det antalet ökat till 10 och det går dessutom att klicka på fondernas namn och index namn för att både ta bort och lägga tillbaka dem i diagrammet.


Om du föredrar att fortsätta använda den gamla typen av diagram, kanske för att de även ger möjlighet att se stapeldiagram, så finns de kvar på sidan ”Historik” i fondfaktabladen.

Lättare sökning

Nu är det lättare att jämföra hedgefonder, indexfonder och andra populära fondtyper.

Rättvisa jämförelser av fonder är avgörande för att utvärdera om förvaltare har lyckats bra eller dåligt. Därför placerar Morningstar fonderna i kategorier baserat på deras faktiska innehav, tillsammans med andra som har liknande inriktning. Men i takt med att fondbolagen startar fler udda fonder ökar antalet och totalt finns nu över 270 Morningstar kategorier.


Samtidigt finns andra grupperingar av fonder, som inte baseras på deras innehav utan istället fokuserar på hur fonden förvaltas (hedgefonder, indexfonder och etiska fonder) eller vad fonderna gör för att ge exponering mot sin marknad (fond-i-fond och börshandlade fonder).


Nytt filter


För att underlätta sökningen av fonder på Analys-delen av sajten, har vi nu skapat ett nytt filter kallat ”Bred kategori” där du kan välja mellan 23 alternativ. Där ingår dels ovan nämnda grupperingar, dels grupper av Morningstar kategorier (bland annat Asienfonder, branschfonder, Europafonder, landfonder och tillväxtmarknader).


När du valt ett av dessa 23 alternativ, så ändras nästa filter så att det listar alla Morningstar kategorier som innehåller minst en fond inom den breda kategorin. Till exempel om du väljer ”USA-fonder” så visas alla fonder som främst investerar där, både blandfonder, hedgefonder, räntefonder och aktiefonder. Totalt finns 26 Morningstar kategorier för fonder inriktade på USA.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt