Världsmarknadernas totala avkastning

Inställningar

MSCI Sweden NR USD
Utv. % 1 mån 3 mån 6 mån I år 1 år 3 år 5 år 10 år Datum
Sverige -1,7 4,3 10,9 0,1 20,1 23,4 70,4 63,1 18/01
Europa -1,3 4,5 9,4 0,1 16,0 27,0 74,3 33,3 19/01
Nordamerika -3,4 7,6 10,4 0,5 29,4 75,6 135,8 131,5 19/01
Japan -3,8 3,1 11,7 0,9 19,7 52,7 97,0 37,7 19/01
Asien exkl. Japan 1,2 1,1 9,4 3,7 31,9 48,2 63,2 91,2 19/01
Östeuropa -1,5 14,4 22,2 -1,1 65,5 18,1 17,5 -14,9 19/01
Latinamerika 5,5 -3,8 7,9 2,8 62,0 20,0 -7,6 38,1 19/01
Ny Teknik -2,2 5,7 16,1 2,0 32,5 94,0 155,7 175,3 19/01
Läkemedel -2,3 0,8 -1,8 0,4 7,5 61,6 145,7 156,8 19/01
Världen -2,7 6,3 10,3 0,6 25,6 58,4 111,5 87,8 19/01