Sverige

Inställningar

Utv. % 1 mån 3 mån 3 år Datum
MSCI Sweden NR USD -1,7 4,3 23,4 18/01
MSCI World Free NR USD -2,7 6,3 58,4 19/01

Marknad Sveriges tio-i-topp

Marknadskommentar

Starkare dollar gynnar storbolag
Småbolagsfonder som placerar i Sverige har i snitt backat 3 procent de senaste tre månaderna, medan en ren storbolagsfond som Avanza Zero samtidigt har stigit 4 procent. En förklaring är att dollarn har stigit 10 procent. Även storbolagen har dock halkat efter världsindex, vilket verkar orättvist.