Krönika

|

Välj stora svenska hedgefonder

Brummer Multi-Strategy har mer än dubblats i storlek under 2009 och är nu Sveriges fjärde största fond. Jag håller fast vid det tips jag gav för åtta år sedan då fonden lanserades: Detta är en långsiktig vinnare.

En gång per år brukar jag granska hedgefonderna lite mer noga. Nu i mitten på mars är ett lämpligt tillfälle, för nu finns färska helårsrapporter samtidigt som de hedgefonder som bara ger möjlighet till insättning en gång per kvartal har sista anmälningsdag under andra halvan av mars.


De senaste 12 månaderna är dessutom en extra intressant period, för den visar utvecklingen sedan botten på aktiemarknaden förra året. Då för ett år sedan skrev jag ”Stabilt bland de populäraste hedgefonderna” och nu har jag gjort samma typ av sammanställning, med de svenskregistrerade hedgefonder som innehåller mer än en miljard kronor.De största svenska hedgefonderna
Stora svenskregistrerade
hedgefonder
Fondförm
20090228,
mkr
Avkastning
12 mån, %
Fondförm
20100228,
mkr
Ändring
förm, %
Brummer Multi-Strategy (fd Helios) 9935* 11,0 20423* 106%
Brummer Lynx 13490 -6,5 12999 -4%
Brummer Nektar 7097 38,9 10474 48%
Brummer Zenit 6874 19,2 9135 33%
Catella Hedge 4478 7,6 5323 19%
Brummer Futuris 4100 -6,6 4400 7%
Aktie-Ansvar Graal 4751 3,4 3571 -25%
Brummer Archipel 1207 8,8 3000 149%
Brummer Manticore 1350 29,5 2723 102%
Skandia Global Hedge 1173 12,0 2500 113%
Brummer Arbor Market Neutral 865 -7,2 2171 151%
Nordea European Equity Hedge 1944 8,8 2097 8%
Robur Access Hedge** 2354 4,1 1530 -35%
SEB Multihedge** 2326 10,3 1237 -47%
Indecap Guide 2 2079 6,8 1146 -45%
Summa/snitt 54 088 9,4 62 306 15%

* investerar i övriga Brummmer-fonder, ingår därför ej i summan.
** per 31 januari, Robur och SEB har inte rapporterat per 28/2 när detta skrivs.

Som tabellen visar är det en väldigt stabil grupp. Förra året hittade jag 14 hedgefonder över en miljard och i år är 15 fonder med i tabellen. Precis som tidigare dominerar Brummer & Partners starkt och mer än hela ökningen av förvaltat kapital kommer via gruppens fond-i-fond Multi-Strategy (fd Helios) som investerar i de andra tio hedgefonderna inom gruppen. Denna riskspridning är en stor fördel eftersom investeraren då drar full nytta av den låga samvariationen mellan dessa hedgefonders avkastning, plus att Multi-Strategy inte tar ut någon egen avgift.


Under 2009 har Brummer Multi-Strategy mer än dubblats i storlek och är nu den fjärde största fonden registrerad i Sverige – bara Premiesparfonden, SEB Världen och Robur Kapitalinvest är större.


När fonden lanserades i februari 2002, då med namnet Helios, skrev jag under rubriken ”Köp Helios” att jag trodde att den långsiktiga avkastningen skulle bli högre än världsindex: ”sanningen är att jag nog aldrig har känt mig så säker på att en helt nystartad fond är en långsiktig vinnare.”


Facit efter åtta år är att Helios / Multi-Strategy sedan starten har stigit i snitt 9,6 procent per år, medan MSCI världsindex har stigit 1,6 procent per år. Skillnaden på 8 procentenheter per år under snart åtta år är förstås en enorm fördel. Riktigt imponerande blir det dock först när man ser ett diagram, som visar att Multi-Strategy aldrig har haft en större värdeminskning än 3,6 procent, medan världsindex halverades under börsraset från oktober 2007 till mars 2009.


Välj stora svenska


Jag har några gånger tidigare argumenterat för att välja stora svenska hedgefonder, men det är väl värt att upprepa argumenten. Storleken först: Med undantag för storbankernas hedgefonder, så förvaltas hedgefonder av små fondbolag utan stora säljorganisationer, så om de innehåller över en miljard kronor betyder det att ett antal professionella köpare redan har granskat deras kvalitet noga. För småsparare som inte har resurser att granska alla detaljer är det därför vettigt att enbart välja mellan de största svenska hedgefonderna.


Fonder registrerade i Sverige ger två fördelar för svenska sparare. Dels är det lättare att få information på svenska, både direkt från fondbolaget och via andra källor som tidningar och Finansinspektionen. Dels är målet för de svenska hedgefonderna att ge ett bra resultat räknat i svenska kronor. Det sistnämnda gäller särskilt de hedgefonder som fokuserar på att undvika förluster och ge en så stabil värdeökning som möjligt, eftersom de undviker valutarisker genom att säkra placeringarna räknat i svenska kronor.


Dessa argument gäller förstås ännu tydligare när den allra största fonden är en fond-i-fond som utan extra kostnad investerar i sju av de andra fonderna i tabellen. För en normal privatperson som främst vill ha trygghet och en rimlig avkastning på kapitalet är det därmed onödigt att krångla till valet av hedgefond.


Några läsare kanske undrar varför deras rådgivare inte rekommenderar Brummer Multi-Strategy, utan istället talar sig varma för andra hedgefonder? Den troligaste förklaringen är skillnaden i provisioner – så vitt jag vet betalar Brummer & Partners inte provisioner till försäkringsmäklare och andra mellanhänder, medan andra hedgefonder delar med sig en stor del av förvaltningsavgiften till ”rådgivare”.


Ej mer än 10 år


Slutligen vill jag dock varna för väldigt långsiktigt sparande i hedgefonder. Om spartiden är mer än tio år så säger den historiska erfarenheten av aktier kombinerat med en allt större överetablering av hedgefonder att det framöver är troligt att både Stockholmsbörsen och aktiemarknaden globalt kommer att överträffa den verkliga snittavkastningen från hedgefonder. På lång sikt äter hedgefondernas höga avgifter upp en allt större del av avkastningen, vilket gör att jag brukar rekommendera max 20 procent av sparkapitalet i hedgefonder vid långsiktigt sparande. Läs mer om detta i ”Fondtyper 2: Hedgefonder” och ”Svårt hitta rätt bland 9000 hedgefonder” (länkar ovan till höger).

Läs fler krönikor i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,7 -1,6 -1,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,9 -1,8 -1,7 stängt
London (FT-SE 100)
-1,9 -1,3 -1,4 stängt
Paris (CAC 40)
-1,9 -1,8 -1,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,7 -0,8 11:30
New York (S&P 500)
-3,0 -3,0 -3,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-2,7 -2,7 -3,1 stängt
Moskva (RTS)
-5,2 -5,2 -5,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,7 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,1 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,7 -0,5 15:06