Marknadskommentar

|

Fem sorters Asienfonder

Beroende på vilken typ av Asienfond du väljer så varierar andelen placerad i Kina mellan 13 och 62 procent. Passiva investerare tjänar på en Pacific-fond, medan aktiva investerare kanske lockas mer av ASEAN.

Hösten 1993 blev Asienfonder populära i Sverige, efter en brant uppvärdering av regionen under det året. Fondförvaltarnas fokus då var dock väldigt annorlunda än idag, de investerade främst i de fyra asiatiska ”tigrarna” Hongkong, Singapore, Taiwan och Sydkorea.


Från 1994 till 2003 var avkastningen i Asien dålig jämfört med USA och Europa. Men därefter började den branta uppvärderingen av Kina, som drog med sig resten av Asien uppåt. Numera finns fem sorters Asienfonder:


Asien inklusive Japan är den bredaste typen, som på engelska ofta heter ”Pacific”. Den enda svenskregistrerade fonden i denna kategori är AMF Asien Stilla Havet som i senaste portfölj har 40 procent placerat i Japan, 15 procent i Australien och 13 procent i Kina. Andelen aktier börsnoterade i andra folkrika länder är mycket mindre, 4 procent i Indien och 2 procent i Indonesien.


Asien & Australien ex Japan är snarlik, endast Japan ingår inte. Dessa fonder investerar främst i Australien (snitt 21%), Kina (18%), Hongkong (11%), Sydkorea (10%), Taiwan (9%) och Indien (7%). Spridningen är stor, en tiondel av dessa fonder har över hälften investerat i Australien medan en tiondel har under 5 procent investerat där. Fördelen med att ha med Australien är att råvaruexporten där balanserar importberoendet hos flera av de andra länderna. Svenska exempel är Öhman Etisk Index Pacific och Simplicity Asien.


Asien ex Japan innehåller de äldsta svenska Asienfonderna och de fyra svenska storbankerna har minst en i denna kategori. Skillnaden mot föregående kategori är främst att Australien inte ingår, istället ökar andelen investerad i Kina till 29 procent, plus 8 procent i Hongkong. Till skillnad från de två följande typerna så investerar dessa fonder även i Indien, men andelen är även här liten i förhållande till landets befolkning, i snitt bara 10 procent i senast rapporterad portfölj. Bara knappt en sjättedel av dessa fonders aktieportföljer är placeringar nere i Sydostasien, fördelat på Indonesien (4%), Singapore (4%), Thailand (4%) och Malaysia (2%).


ASEAN är en organisation med målet att ökat den ekonomiska tillväxten i Sydostasien, men även namnet på en kategori med fonder för investerare som vill satsa i denna region söder om Kina. Andelarna är i snitt Indonesien (25%), Singapore (20%), Thailand (17%), Malaysia (17%) och Filippinerna (10%). Inget svenskt alternativ finns och inom PPM finns bara en ASEAN-fond att välja på.


Kina och närliggande heter på engelska ”Greater China” och inkluderar Hongkong och Taiwan. Fördelningen mellan länder skiljer sig inte så mycket från normala Asienfonder, men andelarna blir större: Kina (snitt 62%), Taiwan (17%) och Hongkong (10%). Svenska exempel är Handelsbanken Kina och Swedbank Robur Kina.


Vilken sort är bäst? Svaret beror på din framtidstro och vilken typ av investerare du är. För passiva långsiktiga investerare är det rimligen bättre med de bredaste alternativen, som ger förvaltaren större frihet att anpassa innehaven till den ekonomiska utvecklingen. För aktiva investerare ger de smalare kategorierna kombinerat med rena landfonder bättre möjlighet att själv styra investeringarna och större möjlighet att dra nytta av specialiserade förvaltares kompetens.

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,7 -1,6 -1,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,9 -1,8 -1,7 stängt
London (FT-SE 100)
-1,9 -1,3 -1,4 stängt
Paris (CAC 40)
-1,9 -1,8 -1,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-3,3 -2,4 -3,1 stängt
New York (S&P 500)
-2,9 -2,9 -2,9 15:29
New York (NASDAQ 100)
-2,4 -2,4 -2,5 15:29
Moskva (RTS)
-5,2 -5,2 -5,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,4 -0,2 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,1 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,7 -0,5 15:06