Marknadskommentar

|

Val av index kan förstöra Kinafonder

Kinafonder som enbart köper aktier noterade i Hongkong har misslyckats de senaste åren. Granit Kina lämnar nu PPM och läggs ned efter fiasko de senaste tre åren. Cicero står på tur.

Hittills under 2017 är det ovanligt stor skillnad mellan bästa och sämsta Kinafond. Bland PPM-fonderna är JP Morgan bäst med 31 procent värdeökning, medan Granit Kina bara har segat sig upp 3 procent och är sämst.


Även historiken de senaste 5 åren skiljer sig dramatiskt. UBS Greater China har klättrat imponerande 172 procent, medan Granit Kina återigen är sämst med bara 26 procent avkastning fram till 4 oktober.


Till stor del beror skillnaderna på olika inriktning. Vissa fonder köper enbart kinesiska aktier, medan andra investerar även i Hongkong och Taiwan. Morningstar har därför två fondkategorier, en som heter ”Kina” där de flesta fonder jämför sig med MSCI China Index, samt en som heter ”Kina och närliggande” där jämförelseindex normalt är MSCI Golden Dragon.


Granit köper bara ”H-aktier”


Granit Kina avviker jämfört med andra Kinafonder genom att sedan 2014 investera likaviktat i de aktier som ingår i ett index. Redan för tre år sedan började förvaltningen följa Hang Seng China Enterprise Index (som enbart innehåller ”H-aktier”, kinesiska aktier noterade i Hongkong) och under 2017 bytte fonden även jämförelseindex från MSCI Golden Dragon, det index som många andra breda Kinafonder som sagt följer. Resultatet är att fonden nu investerar ungefär 2,3 procent av kapitalet i varje aktie. Den aktiva förvaltningen sker liksom tidigare istället genom att förvaltare med hjälp av derivat ökar och minskar exponeringen mot aktiemarknaden. Under första halvåret 2017 varierade exponeringen mellan 69 och 114 procent.


Problemet med lika viktning är att när de största kinesiska börsbolagen som Tencent och Alibaba har stark kursutveckling så hänger inte Granit-fonden med uppåt. Men skulle de mindre börsbolagen istället få bäst kursutveckling så gynnar det fonden. Tidigare hade fonden en resultatbaserad avgift som togs ut om förvaltaren överträffade jämförelseindex. Förvaltarens förhoppning var alltså att Hang Seng China Enterprise index skulle överträffa MSCI Golden Dragon, men detta misslyckades.


Granit Kina kommer att läggas ned 3 november. PPM-sparare som har kvar pengar i fonden kommer strax innan att istället få andelar i Granit Småbolagsfond. Deras sparande placeras då i svenska aktier istället för i kinesiska, en orimlig ändring som Pensionsmyndigheten administrerar. En annan märklig omständighet är att PPM-spararna per 31 augusti ägde andelar värda 221 miljoner kronor av en total fondförmögenhet på 227 miljoner. Övriga investerare hade alltså bara 6 miljoner placerat i Granit Kina, ett bevis på att PPM-spararna är sämre än andra på att reagera på dåliga resultat.


Cicero står på tur


Ett liknande problem finns hos Cicero Kina Index, som investerar via terminer i just Hang Seng China Enterprises Index och därmed också bara haft exponering mot H-aktier. Dessutom hade denna indexfond fram till mars 2015 en valutasäkring som gav en stor nackdel när USA-dollarn och därmed Hongkong-dollar började stiga brant hösten 2014. Sett över de senaste tre åren har Ciceros avkastning varit nästan lika dålig som Granits.


Ciceros Kina är dock inte lika populär bland PPM-spararna. Bara 11 av 87 miljoner kronor kommer därifrån. Men en fond som innehåller under 100 miljoner kronor kommer rimligen snart att läggas ned (mer om detta i ”24 fonder att sälja innan de dör”, länk ovan till höger).


Xasienfonder Xindexfonder

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -1,1 -0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,8 -1,0 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,7 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,7 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,3 1,1 11:30
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,4 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,5 -0,1 09:01
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,0 -0,4 15:05