Notis

|

"Fondspararna väljer ISK"

Under första halvåret 2018 har fondspararna totalt sett främst valt att öka sitt sparande i fonder via investeringssparkonto (ISK), visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. Av det totala nettosparandet på 27 miljarder kronor investerades 16 miljarder via ISK. Förklaringen är troligen främst att många lockas av att de extremt låga räntorna gör att schablonskatten är låg, i år bara 0,45 procent av sparkapitalet, vilket gör att fonder med hög avkastning blir extra lönsamma. Dessutom har ISK bara funnits sedan januari 2012 så färre har hunnit spara klart, vilket minskar andelen uttag.

Hushållen nettosparade också 14 miljarder kronor i fonder via fondförsäkring, medan de nettosålde fonder från direktsparandet. Huvudförklaringen till det stora inflödet via fondförsäkringar är tvångssparandet till tjänstepensioner, eftersom privata pensionsförsäkringar inte längre är avdragsgilla. Fortsatt stora utflöden netto ur det direktägda fondsparandet beror delvis på att mycket av pengarna sattes in redan för 20-30 år sedan och att fondandelarna tack vare hög avkastning har mångdubblats i värde, så att uttagen blir mycket större räknat i kronor.

Källa: Fondbolagens Förening

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,7 -1,6 -1,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,9 -1,8 -1,7 stängt
London (FT-SE 100)
-1,9 -1,3 -1,4 stängt
Paris (CAC 40)
-1,9 -1,8 -1,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,9 -0,6 -0,8 12:30
New York (S&P 500)
-3,0 -3,0 -3,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-2,7 -2,7 -3,1 stängt
Moskva (RTS)
-5,2 -5,2 -5,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 0,0 -0,2 09:05
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,7 -0,5 15:06